กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

picture-27-09-62            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ เป็นประธาน โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิชาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร