การจัดอันดับ 2017-2018

URAP หรือ University Ranking by Academic Performance ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2017-2018 : โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 11 ของไทย อันดับที่ 568 ของเอเชีย และอันดับที่ 1,688 ของโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2,500 อันดับ ซึ่งสถาบันการจัดอันดับ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา (มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มติดอันดับในปี 2015-2016)

โดยตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของ URAP มีทั้งหมด 6 ด้าน คือ
1. Article: 21%
2. Citation: 21%
3. Total Document: 10%
4. Article Impact Total (AIT): 18%
5. Citation Impact Total (CIT): 15%
6. International Collaboration: 15%

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.urapcenter.org