(รายงานการประชุม) คณะกรรมการดำเนินงานด้าน QA ครั้งที่ 1 (1/2563) - วันที่ 14 สิงหาคม 2563LINK